• ประเพณีของคนในประเทศลาว


             งานประเพณีต่างๆของชาวลาว นอกจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภาษาที่ไทย – ลาวมีความคล้ายคลึงกันแล้ว งานประเพณีต่างๆตลอดปีของลาวก็ดูไม่ต่างจากชาวไทยในภาคอีสานนัก เกือบทั้งหมดเป็นงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเรียกกันว่า ฮีตสิบสอง
    ฮีต หมายถึง จารีต
    สิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือนในรอบหนึ่งปี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น